Då Som Nu För Alltid by Kent

da_som_nu_for_alltid-37172509-frntl

This is it. The last Kent album ever has been released today, and since I like Kent, I will listen to it. Now, something that I think that could make me dislike this album is the fact that I don’t like their synth-pop sound. Kent’s self-titled album and Isola have to be their best albums. But hey, Vapen och Ammunition wasn’t that bad either.  SVENSKA/SWEDISH: Dagen har kommit. Den sista Kent skivan någonsin har släpps ut idag, och eftersom jag gillar Kent, så kommer jag att lyssna på den. Nu, något som jag tycker som kan förstöra albumet för mig är att jag gillar inte synth-pop Kent. Kents självbetitlade album och Isola är deras bästa album. Men tja, Vapen och Ammunition var inte så dåligt heller.

Let’s dive into it! (RIP KENT)

 1. Andromeda     8/10 Andromeda begins with Joakim Berg singing, and a guitar playing in the background. Some drums kick in (literally KICK in, it’s just the kick) This has a strong pop feeling but it’s still pretty good. There is no denial that this is Kent we’re listening to (it has the Kent sound, and the Kent vibes going) But yeah, it’s an ok song, a little too poppy for me.                                              SVENSKA/SWEDISH: Andromeda börjar med en sjungande Joakim Berg medans ett nice gitarr riff spelas i backgrunden. Sen kickar in trummorna (bokstavligen, de spelar bara kicken) Den här låten har ett starkt pop känsla men den är fortfarande bra (jag är inte en fan av pop/synth Kent) Så att ja, det är en ok låt, lite för poppigt för mig.
 2. Tennsoldater (Tin Soldiers)    7/10 Tennsoldater begins with a nice sounding synth. Suddenly, a smooth bass kicks in, just as Joakim starts singing. Then the song turns into a billboard sounding song. Joakims voice sounds a little off in the verse, and the chorus is a little TOO pop for me. It’s pretty damn good, I wouldn’t be surprised if this would get on Sweden’s Billboard 40. I really miss guitar-Kent though. Yeah, this is a strong pop song.                                                                              SVENSKA/SWEDISH: Tennsoldater börjar med en nice synth slinga. Plötsligt så kommer in ett bas att döda för, då börjar Joakim att sjunga. När det händer, då blir den till en topplista-låt. Joakims röst känns ur plats i versen, och refrängen är FÖR poppigt för mig. Jag skulle inte bli överraskad om den här låten skulle hamna i topplistan. Jag saknar verkligen gitarr-Kent. Men ja, detta är ett starkt pop låt.
 3. Vi är för alltid (We are for ever)    9/10 The riff guitar at the intro is pretty nice, and I like how the song slowly builds up to its strong chorus. This is the best song so far (in my opinion, of course) The chorus is actually magnificent, I really like it. Something that I think is great with this album is that it’s better than their last album, and that it has a strong bass in every song. This has even more chance of getting in the Billboard than last song, it just feels more natural.                          SVENSKA/SWEDISH: Gitarr riffen i introt är jävligt bra, och jag gillar hur låten långsamt bygger upp till ett starkt refräng. Den här är bästa låten hittills (tycker jag i alla fall) Refrängen är faktiskt fantastisk, jag verkligen gillar den. Något som jag tycker som är bra med skivan är att den är bättre än deras förra album, och att den har ett starkt bas i varje sång. Den här låten är även mer chans att komma in i topplistan, den känns bara mer naturligt.
 4. Den vänstra stranden (The left beach)    8.5/10 The intro reminds me a little of Depeche Mode, I think it’s the Kraftwerk inspired synth’s fault. Joakim’s voice is incredible in this song. God this is a comfy song, I might not like their pop albums, but that doesn’t mean I don’t like their synths (For example, the synth in 747 is god-tier) The chorus is good, for some reason I don’t understand what he’s saying, apart from vatten and den vänstra stranden. The verse after the chorus is even more upbeat than the first one. This is almost at the same level as the last song, just a great pop song. (also, the guitar solo was pretty good, not exactly TECHNICAL or BRUTAL or fast)                                                                                                       SVENSKA/SWEDISH: Introt påminner mig om Depehe Mode, jag tror att det är den Kraftwerks inspirerade synthens fel. Joakims röst är underbart i den här låten. Gud, den här låten känns så bekvämt. Jag kanske inte gillar inte deras pop skivor, men det betyder inte att jag inte kan gilla deras synthar (Till exempel, synthen i 747 är EXTREMT bra) Refrängen är bra, för något anledning så fattar jag inte vad han säger, förutom orden vatten och “den vänstra stranden”. Versen efter refräng är ännu mer energetisk än den första. Den här låten är nästan på samma nivå som förra låten, det är bara ett jävligt skön pop låt. (Gitarr solot var ganska bra, inte exakt TEKNISK eller BRUTALT eller snabbt)
 5. Nattpojken och Dagflickan (The night boy and the day girl)   8.9/10 Oh god, even more billboard bait songs. The vocals in the intro are good, nothing out of this world. This a decent love song, the lyrics are ok (good enough to be a love song) The chorus is cheesy, but not that bad. Actually, this reminds me of Passion Pit. Now that I think about it, this might not be so bad. It’s a little too short though.   SVENSKA/SWEDISH: Åh gud, även mera topplist låtar. Vokalerna(?) på introt är bra, inget extraordinärt. Den här är ett anständig kärlekslåt, texten är helt okej (bra nog för att bara ett kärlekslåt) Refrängen är ostig, men så dålig är den inte. Faktiskt, det här påminner mig om Passion Pit. Nu när jag tänker på det, detta  är inte så dåligt alls. Den är lite för kort, för att tala sanningen.
 6. Vi är inte längre där (We are no longer there)    8.7/10 THE PIANO/SYNTH AT THE INTRO IS GREAT. The instrumentation is good, and the vocals aren’t that bad either. I’m just not a huge fan of pop Kent. As far as I’m concerned, this song is about someone that dissapeared and the MC (main character) is singing about how he misses them. I really like the guitar riff that appears in the chorus. There isn’t that much to say about this song, apart that it’s worth remembering. The last 20 seconds are incredible.                                                                 SVENSKA/SWEDISH: PIANOT/SYNTHEN I INTROT ÄR SÅ BRA. Instrumentationen är bra, och vokalerna är inte så dåliga heller. Jag är helt enkelt inte ett stort fan av pop Kent. Det som jag har förstått är att låten handlar om någon som försvinner och hur huvudpersonen saknar dem. Jag gillar verkligen gitarr riffen som kommer upp i refrängen. Det finns inget mer som man kan säga om låten, förutom att den är värd komma ihåg. De sista 20 sekunderna är fantastiska.
 7. Förlåtelsen (The apologise?)   7.6 /10 They did it again, another pop song that sounds like any other song in the album. This is getting a little repetitive, but it’s still not so bad. All of the songs in this album have the same formula. That would be: Intro, verse (drums kick in in the middle of the verse) then comes the chorus, then another verse with the same beats of the chorus. Actually, explaining this is a pain in the ass. The song is alright, I guess.                                                                                               SVENSKA/SWEDISH: De gjorde det igen, ett till pop låt som låter som vilket sång som helst i albumet. Den här börjar bli lite repetitivt, men det är fortfarande inte SÅ dåligt. Alla låtar har samma formula. Det är: Intro, vers (perkussionen börjar på mitten av versen) sen kommer refrängen. Sen ett till vers, men med samma beat som i refrängen. Faktiskt, att förklara det här är helt och hållet onödigt. Låten är helt okej.                                                                                                                                                      (I’m going to take a pause to watch the new Steven Universe)                                                (AAAAAAAAAH LAPIS IS BACK, AND SHE TALKS TOO, GOD BLESS STEVEN UNIVERSE AND IT’S INCREDIBLE ART/MUSIC/STORYTELLING/CHARACTER DEVELOMPMENT) oh right, i have a Kent album to listen to. Let’s go.
 8. Skyll inte ifrån dig (Don’t blame yourself(?))    8.4/10 Yes. This is pretty nice, at least it’s better than last song. As I said before, there isn’t that much to say, since the songs are too similar with eachother. But this one wasn’t so bad.                                    SVENSKA/SWEDISH: Ja, det här är ganska bra. Det är i alla fall bättre än förra sången. Som jag sa förut, det finns inte så mycket som jag kan säga, eftersom låtarna liknar för mycket varandra. Men den var inte så dålig.
 9. Gigi (sic)    8.9/10 I like the intro, the guitar is pretty damn nice. The song gets incredible, at least it isn’t as poppy. This reminds me more of Vapen och Ammunition. The chorus is pretty good too.                                        SVENSKA/SWEDISH: Jag gillar introt, gitarren är jävligt nice. Låten blir ännu bättre, den är i alla fall inte så poppigt. Det påmminer mig om Vapen och Ammunition. Refrängen är ganska bra.
 10. Falska profeter (Fake prophets)    9.3/10 I just noticed how tha album is getting better and better. This has a more retro Kent sound. There is a really nice drum machine and at least there is some guitar wankery here and there. Ah, shit. I just remembered this IS the last album. This song is a reminder of the old (Kent) days. This is the best song so far, I really hope the next song will be their best song ever. The last two minutes are fantastic, and the last 20 seconds hit hard.                                     SVENSKA/SWEDISH: Jag har precis insett att albumet har bara blivit bättre och bättre. Den här låten har en retro Kent ljud. Det finns ett ganska coolt drum machine och det finns i alla fall en gitarr här och där. Åh fy fan, jag har kommit ihåg att det här ÄR den sista Kent skivan någonsin. Det här låten är som en påminnelse om gamla Kent. Den här är bästa låten hittills, jag hoppar verkligen att nästa låten är deras bästa låt.  De sista två minuter är fantastiska, och de sista 20 sekunder slår hårt.
 11. Den sista sången (The last song) ;_;  10/10 Here it is. The last Kent song. It’s intro is too good to be real. I like all the details that pop up. Yes! Kent did it! The last song is the best song they have released in 10 years, and also the best song in the album. I can’t explain why I like this song, go listen to it yourself and you will find out. This is how a band is supposed to end, with an incredible song.                                          SVENSKA/SWEDISH: Här är det. Den sista Kent låten. Introt är för bra för att vara sant. Jag gillar alla detaljer som kommer upp plötsligt. Ja! Kent har gjort det! Den sista sången de har gjort är också den bästa låten de har gjort under 10 år, det är också bästa låten I albumet. Jag kan helt enkelt inte förklara varför jag gillar låten, gå och lyssna på den själv. Du kanske för reda på varför jag gillar den. Det här är hur ett band ska sluta, med ett jävligt bra låt.

Thank you Kent for everything you have done, your music is the best Sweden will ever have (if we don’t count all the great bands that are popping up everywhere) I’m actually going to see them live the 15th December, two days before THE last concert. Well, that wasn’t so bad, was it? My rating for this album was going to be a 7,7/10, but since the last song was so extraordinary, I’ll will give it a 8,7/10. THANK YOU KENT

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s